Feldenkrais: Maak een ontdekkingsreis van je dagelijks bewegen en kom thuis in je lijf

Privacy verklaring
Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik neem uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door mij gevoerde beleid met betrekking tot ieders privacy beschreven. 

Verwerken van persoonsgegevens
Ruimte voor Mindful Bewegen kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de activiteiten van  Ruimte voor Mindful Bewegen” en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens verstrekt. Afhankelijk van de activiteiten waaraan u deelneemt , kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adresgegevens
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren voor de nieuwsbrief
Uw  gegevens zullen uiteraard niet aan derden worden verstrekt!
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt namelijk: informatie verstrekken over de activiteiten van Ruimte voor Mindful Bewegen. 
Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
• Om U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te  informeren over mijn activiteiten en evt. wijzigingen
• Het verzenden van mijn nieuwsbrief

Contactformulier
De gegevens die u invult als u een vraag hebt via het contactformulier, worden slechts gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.

Uitschrijven
Wanneer U bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief,  je hebt aangemeld voor een workshop of andere les en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt U  te allen tijde uzelf weer uitschrijven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Beveiliging
Ik ga serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neem dan ook via passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij uitschrijving zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.
Uw Rechten
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op mij.
U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd.

Contactgegevens van mij: Kijk hiervoor bij contact op mijn site

Mindfulbewegen@gmail.com Telefoon: +31 (0) 6 533 84 552